Om StausholmFinans

Finansiering og finansiel mægling

for det private erhvervsliv

StausholmFinans har beskæftiget sig med finansiering og finansiel mægling siden 1988.

 

Vi orienterer os primært mod finansiering og finansiel mægling i det private erhvervsliv, herunder entreprenørvirksomheder, landbrug, maskinstationer, vognmænd og andre mindre virksomheder.

Vi er altid interesserede i nye projekter og hører gerne om dine behov og ønsker.

Kontakt os helt uforpligtende for en snak om din situation.

 

="JakobKundeudtalelser


Anlægsgartner

StausholmFinans har bidraget særdeles positivt til en ordning, hvor virksomhedens skulle løftes ud af Finansiel Stabilitet A/S. Der blev i 2012 etableret en bæredygtig løsning, hvor StausholmFinans desuden finansierer vore driftsmidler. Virksomheden er i dag i god udvikling, og vor ordrebog ser godt ud.

Stort Landbrug i Polen

StausholmFinans er trådt til med finansiering i form af sales and leaseback konstruktion, således vor ekspansive strategi primo 2013 er finansieret. Det har været svært at finde finansiering hos nuværende finansieringskilder, da disse selv er under pres.


Større landbrug på Sydsjælland

StausholmFinans har finansieret vort sidste køb af 2 stortraktorer. Dette er sket smertefrit og i fuld forståelse med vore øvrige finansieringskilder, herunder vort pengeinstitut. StausholmFinans er desuden en del af vor bestyrelse, hvilket giver mulighed for en mere nyanceret tilgang til vor forretning.

Stort kvægbrug på Sjælland

Vi havnede i Finansiel Stabilitet A/S i forbindelse med vor pengeinstituts lukning. StausholmFinans forhandlede i samarbejde med vor revisor en akkordordning på plads, der stiller os væsentlig stærkere i nuværende fase, hvor samarbejde med nyt pengeinstitut søges forhandlet endeligt på plads.


Større Maskinstation på Sjælland

StausholmFinans har løftet vor opgave med finansiering af nyt udstyr til rapssåning i forbindelse med gyllenedlægning. Vi bruger desuden StausholmFinans i dialogen med vore øvrige finansieringskilder.

Anerkendt udenlandsk bank etableret i DK

Vi er i øjeblikket i en situation, hvor vi i lokalområdet ønsker øget markedsandel på erhverv. StausholmFinans har bidraget positivt til dette, hvilket vi tager som udtryk for, at vi, i hvert fald i de sager, har været konkurrencedygtige.


Stort svineavlsbrug i Kaliningrad

StausholmFinans stillede i 2010 4 entreprenørmaskiner til rådighed til vort projekt i Kaliningrad. Virksomheden stod for en væsentlig udvidelse, og maskinerne indgik denne proces. Øvrige finansieringsmuligheder var på det tidspunkt begrænsede, og samarbejdet med StausholmFinans derfor perfekt timet.

Større Maskinstation på sjælland

StausholmFinans har siden 2010 siddet i vor bestyrelse. Vi ligger i et generationsskifte samtidigt med, at virksomheden skal udvikles og vedligeholdes. I sådan en proces er der altid brug for en strategisk tilgang til forløbet, hvilket StausholmFinans bidrager med. Fremtiden er udfordrende, men vi søger at få vore mål klart defineret.


Større Maskinstation på Lolland

StausholmFinans viste os stor tillid ved at finansiere vor nye ærtehøster uden egentlig sikkerhed i starten. Ikke mange steder ville dette kunne lykkes, men vi har arbejdet sammen med Stausholm gennem 25 år, hvilket giver et tillidsforhold ud over det sædvanlige. Stausholm sidder desuden i vore bestyrelser. På sigt står vi også med et generationsskifte, hvilket vi strategisk er i gang med at bearbejde.